Översätta mellan svenska och japanska

Exempel på texter vi översatt från japanska till svenska och från svenska till japanska. Vi levererar så du enkelt ser vilka svenska stycken, fraser och ord som motsvarar de japanska.

Brev från Adolf Fredriks musikklasser till japanska skolor

Uppdraget från Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm

Adolf Fredriks musikklasser förberedde en resa till och studibesök i Japan. Långt innan resan behövde de skicka några brev till skolor och rektorer. Breven översatte vi från svenska till japanska.

 

Ett av breven

I hjärtat av Stockholm ligger Adolf Fredriks musikklasser. Det är en kommunal grundskola med 1100 elever som alla har utökad timplan i ämnet musik.

 

Huvudinriktningen i musikundervisningen är sång. Skolan är, sedan 1939, en sång- och körskola med kvalitet, bredd och stort renommé – såväl i Sverige som i världen. Vi bedriver idag en musikundervisning på hög nationell och internationell nivå. Det gör att man som elev på skolan inte bara deltar i det normala skolarbetet, utan också deltar i en utvecklad musik- och konsertverksamhet som sträcker sig en bra bit utanför klassrummet.

Brev från svenska till japanska om karate

Uppdraget från Erik Nilsson, chefinstruktör hos Telge Karateklubb

Erik Nilsson behövde brev översatta, dels från svenska till japanska (brev han själv skrev) och svaren som kom från Japan till honom. Vi översatte även ett fotograferat brev skrivet på japanska (pdf) till svenska. Mer om hans resa till Japan och uppgradering.

 

Ett av breven som Erik skickade till Japan

根岸敦士 様
お手紙、そして年賀状どうもありがとうございました。
お便りをいただき、元気にされているとのこと大変嬉しく思います。金田先生が回復に向かわれているとのこと大変安心しました。
私も10年前に起業しました。2年前から自分の空手会で指導していますが、日本から帰国したのち最初の自分の道場をひらいたのは、20年ほど前です。
私は金田先生に教えていただいた空手と古武道を教えています。その流派が私が生徒たちに教えたい流派だからです。
根岸さんと一緒に金田先生の流派を学び継承していけるのを楽しみにしています。

"Resan gick mycket bra, det var väldigt spännande att besöka alla dessa skolor! Vi träffade många olika spännande personer och fick många minnen för livet. Återigen tack för översättningen!"

Joanna Thelander
Biträdande rektor
ADOLF FREDRIKS MUSIKKLASSER

hanna i firman japanporten

Skriv till mig, till oss!

Jag heter Hanna och översatte breven från Adolf Fredriks musikklasser. Vi levererar dokumenten så du enkelt ser vad som är vad.

Mejla oss din text

Översättningar från svenska till japanska, vice versa och om priser.

Bröllopstal till japanska är trevliga uppdrag.

 

Stjärnfall - en broschyr till japanska

Uppdraget från Stjärnfall (Per Nilsson), Vallåkra

Per Nilsson önskade den svenska texten översatt till japanska för deras produkt Stjärnfall, som är ett flytspackel. Översättningen beställdes för en broschyr på japanska. Stycket nedan är ett klipp ur texterna.

 

Del av broschyren

Stjärnfall är en produkt, ett hjälpmedel till att flytspackla korrekt fall till brunn och samtidigt som man flytsspacklar hela utrymmet. Glöm skrapning, glöm flytspackla i omgångar och glöm tanken på spackla ut fallet.

Under nästan ett årtionde har Stjärnfall utveck­lats, mängder av material har testats, olika till­verkningsprocesser har gjorts, idag är produkten beprövad och är patentskyddad.

Att ha ett homogent helt flytspacklat golv. Har de bästa förutsättningarna till lång hållbarhet, inga skarvar mellan olika moment.

Dokument för utbildning i Japan

Uppdraget från privatperson

Vi översatte flera dokument för kunden från japanska till svenska. Första delen av dokumenten är stycket nedan. Innehållet gäller högre studier i Japan. Dokumentet kommer från ett japanskt ministerium/departement.

 

Ett av dokumenten vi fick att översätta

Ministry of Economy, Trade and Industry

平成24年11月30日
商務情報政策局クリエイティブ産業課

ファッション・デザイン教育機関の認定に係る審査結果について~ファッション・デザイン教育機関で外国人留学生の受入れを行えるようになります!~

経済産業省は、各種学校としての認可を受けていない民間教育機関(ファッ ション・デザイン教育機関)において、外国人留学生の受入れを「実施するた めの審査を行いましたので、その審査結果を公表いたします。 これにより、当該教育機関は、外国人留学生を受け入れるための手続きを進 めることができるようになります。