Samurajerna - krigarna med stor "ande"

Akira Kurosawa regisserade den mest berömda och omtalade film om samurajer någonsin: De Sju Samurajerna är en film som dessutom användes som blåkopia till den amerikanska versionen där samurajerna ersattes av cowboys. I originalet får fattiga bergsbönder hjälp, om än något motvilligt, av samurajer i försvaret av sin by, sin skörd och sina kvinnor mot ett rövarband.

The Last Samurai - Filmen

24 januari 2004 var det Sverige-premiär på Hollywood-produktionen om den "siste samurajen". En svensk specialist på krigshistoria (radions P1) gav filmen en (1) uggla eftersom man handskats oömt med historiska fakta. Däremot fick dräkter, vapen, annan rekvisita och miljö högt betyg.

 

Mikael Adolphson, professor i japansk historia vid Harvard University (numera Cambridge University) svarar på frågan: Levde fattiga bönder i fred med osjälviska och lojala samurajer?

 

Samurajer blir romatik i Hollywood

Det är ingen sann bild av verkligheten som skildras i filmen "The Last Samurai" av 1800-talets Japan. Bakgrunden är 1870-talet då Japan verkligen lånade in västerlänningar för att modernisera på rekordfart och där en samurajledare faktiskt gjorde uppror.

 

Allt annat är givetvis Hollywood, och vi skall inte förvänta oss mera heller. Däremot är det viktigt att förstå att när Hollywood gör filmer som denna, är de mest baserade på amerikanska idyller.

 

Det är inte för inte som en del filmkritiker i USA har kallat The Last Samurai för "Dances with Samurai." (anspeglar på Dances with wolves) Filmen handlar mer om en romantisk vision av den "ädle vilden" från ett amerikanskt perspektiv.

Äkta samurajer komplicerade

Den riktiga bilden av samurajer är mycket mer komplicerad. Först måste vi komma ihåg att under samurajernas tusenåriga historia genomgick krigarklassen märkbara förändringar.samuraj-1800 Äkta samuraj 1800-talet

Storhetstiden

Samurajerna började som tjänare åt adelsmän på 900- och 1000-talet och blev därefter mer oberoende och då som administratörer av adelns egendomar. På 1300-talet blev de mycket mäktiga och kom att kontrollera nästan allt land i Japan och deras regering (Bakufu) tog kontroll av Kyoto, då landets huvudstad.

 

Motsättningarna inom klassen var dock stora, och krigsherrar från olika regioner kom att slåss både mot varandra och mot sin egen regering.

 

Tiden från 1467 till 1573 är följaktligen känd som "The Warring States" perioden. Hela denna tid var präglad av avhopp, byten av herrar att tjäna under och förräderi. Man ser under denna tid knappast något av samurajernas så kallade hederskod, Bushido ("The Way of the Warrior"). Samuraj klädd i Ouyoroi. Tung rustning som även kunde ta emot gevärskulor.

historisk samuraj 1864 Samuraj med dubbla svärd, ett långt och ett kort och vända med eggen uppåt, 1864.

Legenden Tokugawa

Runt år 1600 lyckade emellertid en av krigsherrarna, Tokugawa Ieyasu, förena alla län i Japan till ett rike och under sitt styre. Han lyckades även etablera en regering som kom att vara ända till 1868 (ungefär tiden för filmen The Last Samurai).

 

Den viktigaste utvecklingen under denna period var faktiskt avväpningen av samurajklassen. Alla krigare var tvungna att flytta in till städerna och bli administratörer under de enskilda baronerna (daimyo).

Tokugawa Ieasu, den förste shogun.

Samurajernas kod

Det var ironiskt nog under denna tid som man skapade samurajkoden, i ett försök att motivera deras privilegierade existens. Det var, menade man, deras högre moral och lojalitet som gjorde att samurajerna skulle styra, trots att de inte längre slogs.

Samurajklassens fall

På 1800-talet kom detta system i ekonomisk och social kris, vilket förvärrades när västerländska kanonbåtar seglade in i Tokyo Bay på 1850-talet. Resultatet blev en slags revolution där japanska ledare, alla f.d. samurajer, beslöt att avskaffa samurajklassen för att modernisera. Det var i detta läge som Saigo Takamori, förebilden för filmens Katsumoto, gjorde uppror. Lyssna på P3 historia (oktober 2023) om Takamoris livsöde.

Nej, samurajerna älskade inte bönderna

Samurajerna levde inte i god sämja med bönderna ute på den japanska landsbygden, snarare tvärtom. Samurajerna föraktade bönderna och de moderna arméer som attackerade Takamori bestod till stor del av just dessa bönder.

 

Det finns en hel del andra avvikelser i The Last Samurai, men man måste komma ihåg att det inte är regissörens avsikt att skriva historia utan snarare att underhålla.

 

Akira Kurosawa är den som bäst fångat samurajernas liv på film. De sju samurajerna är fortfarande oöverträffad.

 

Text: Professor japansk hisoria Mikael Adolphson,
Harward University (Sedan 2016 University of Cambridge, Trinity College).

Han har även skrivit flera böcker om Japans historia.

 

Not
Åk till Kyoto och Shogun slott Nijo-jo där Tokugawa residerade.

Och läs om samurajkvinnan Takeko Nakano, som attackerade kejsarens soldater ungefär samtidigt som Saigo Takamori, omskriven ovan. Kurusawas samurajfilmer utspelas ofta under det krigiska 1500-talet.